DAPHA GROUP tập huấn PCCC cho CBCNV các cơ sở

Từ lâu cháy nổ luôn là mối nguy hại hàng đầu mà DAPHA GROUP lưu ý tại từng bộ phận. Với DAPHA GROUP, chúng tôi thấu hiểu sự an toàn của nhân viên – tài sản công ty chính là tài sản quý giá nhất mà DAPHA GROUP luôn trân trọng. Chính vì điều đó, […]