Thực tập sinh Marketing

Nghiên cứu, phân tích các chiến dịch Marketing của đối thủ

Phân tích, đánh giá xu hướng thị trường theo từng thời điểm

Hỗ trợ các nhóm Truyền thông trong công ty, đặc biệt là bộ phận Marketing

Hỗ trợ công việc Marketing trên mạng xã hội, quản lý website, gửi email khách hàng

Hỗ trợ phân phối các tài liệu Marketing

Cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng cáo

Phòng ban: Marketing
Vị trí: Thực tập sinh
Khu vực: Hồ Chí Minh

Vị trí tuyển dụng

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx